Veliko putovanje

Autor: Betta Benassi
Lokacija: Tehnička škola

Naziv skulpture Elizabete Benasi Veliko putovanje, bez obzira da li se odnosi doslovno na putovanje u užem smislu ili na putovanje kroz život u širem smislu, izaziva zapitanost kod posmatrača. Širokim ravnim pločama, koje su postavljane na ravnu metalnu plohu, koje teku, u jednom trenutku skrećući na jednu stranu, umetnica izražava svoju ideju putovanja. Velike ploče, bez ikakvih detalja, upućuju na stanje „odlaska u nepoznato“ koje prati svako putovanje, i u prostornom, i u simboličkom smislu.

The Great Journey
Location: Technical School Apatin

The name of the sculpture by Elisabetta Benassi The Great Journey, whether it relates literally to a journey or a journey through life in a broader sense, raises questions among observers. With wide flat plates that are placed on a flat metal surface, which flow at one point turning to one side, the artist expresses her idea of ​​travel. Large plates without any details indicate the state of “going into the unknown” that accompanies every journey, both in spatial and symbolic terms.