V V 003

Autor: Petar Sibinović
Lokacija: Dom zdravlja

Delo Petra Sibinovića V. V. 003 pokreće pitanje da li se povodom njegovog dela može razmišljati pre o boji u skulpturi ili o skulpturi u boji. Na metalnoj ploči velikih dimenzija umetnik pravi kompoziciju od dvanaest položenih pravougaonika, koje odvaja različitim bojama. Iako monumentalne dimenzije rada postavljenog u otvorenom prostoru upućuju na skulpturu, nizanje pravilnih geometrijskih površina, obojenih intenzivnim bojama, više stvara utisak slike nego skulpture.

V V 003
Location: City Health Center

Petar Sibinović’s work V. V. 003 raises the question of whether his work can be concerned more with colour in sculpture or with sculpture in colour. The artist made a composition of twelve laid rectangles distinguished by different colours on a large metal plate. Although the monumental dimensions of the piece placed in the open air point to sculpture, the arrangement of regular geometric surfaces painted with intense colours creates an impression of a painting more than a sculpture.