Pozdrav suncu II

Autor: Kosta Bogdanović
Lokacija: Trg Nikole Tesle

Koristeći sunčevu svetlost kao mogućnost oblikovanja i postizanja umetničkog izraza na skulpturi u otvorenom prostoru, Kosta Bogdanović radi i delo Pozdrav suncu II. Postavljanjem na spoljni zid fasade zgrade, umetnik omogućava suncu, odnosno sunčevoj svetlosti, da igrom svetlosti i senke stvara uvek drugačiji vizuelni utisak dela u zavisnosti od ugla sunčeve svetlosti koja pada na skulpturu. Naravno, unapred sagledavajući mogućnosti izraza i način delovanja svetlosti, umetnik je osmislio sam oblik skulpture, odnosno skulptorske instalacije.

Sun Salutation II
Location: Nikola Tesla Square

Using sunlight as a mode of shaping and achieving artistic expression on the open-air sculpture, Kosta Bogdanović also created Sun Salutation II. Having placed it on an outer wall of the building façade, the artist allows the sun, i.e. sunlight, to play with light and shadow, always creating a different visual impression of the work depending on the sunlight angle falling on the sculpture. Certainly, considering in advance the possibilities of expression and the way light acts, the artist conceived the form of the sculpture itself, i.e. the sculptural installation.