Ogledalo duše IV

Autor: Željka Momirov
Lokacija: Gradski park

Skulptura Željke Momirov, svojim neobičnim nazivom Ogledalo duše IV, upotrebom dva veoma specifična pojma – jednog teško odredljivog kao što je pojam „duša“, i drugog koji se može prikazati i shvatiti doslovno, ali i simbolički – i to ogledala, pokreće čitavu bujicu pitanja u nama. Između ostalog, da li se i na koji način može prikazati ogledalo duše? Bez obzira na svest o neuhvatljivosti i nemogućnosti vizuelizovanja duše, umetnica upuštanjem u tu sferu podstiče na promišljanje, dajući umetnički izraz svom shvatanju „ogledala duše“.

Mirror of the Soul IV
Location: City Park

Željka Momirov’s sculpture with its unusual name Mirror of the Soul IV raises a torrent of questions in us by the usage of two very specific terms – one difficult to define such as the term “soul” and the other that can be presented and understood literally, but also symbolically – a mirror. Among other things, can the mirror of the soul be shown and in what way? Regardless of the awareness of the elusiveness and impossibility of visualizing the soul, the artist encourages reflection by entering into this sphere, providing an artistic expression to her understanding of the “mirror of the soul”.